Hotline: 1900.636.444 - 1900.636.228

Thông báo gia hạn tuần thi thứ 4 vòng trường

29/03/2019 14:21:34

📌[THÔNG BÁO QUAN TRỌNG]
BTC CUỘC THI TB: QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TUẦN 4 VÒNG TRƯỜNG

Vòng thi thứ 4 sẽ kết thúc vào lúc 22h00 ngày 31/03/2019 (Chủ nhật)
----------------------------------------------
Mọi vấn đề thắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên hệ:
☎️Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444
http://giaothonghocduong.com.vn/

HOTLINE: 1900.636.444 - 1900.636.228