Vòng sơ loại chung kết toàn quốc cuộc thi Giao thông học đường năm học 2016-2017

08:25 28/05/2017 115 0

Vòng sơ loại chung kết toàn quốc cuộc thi Giao thông học đường năm học 2016-2017

url_video,strpos($model->url_video,'=')+1)?>

Link livestream Vòng sơ loại chung kết toàn quốc cuộc thi Giao thông học đường.

https://www.facebook.com/BaoThieuNien/videos/1540841105947649/