Hotline: 1900.636.444 - 1900.636.228

Quyết định v/v trao giải thưởng cấp toàn quốc Cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018 - 2019

28/05/2019 15:31:34
Quyết định v/v trao giải thưởng cấp toàn quốc Cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018 - 2019

Thể lệ Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường" lần thứ IV năm học 2018 - 2019

18/05/2019 08:24:49
Thể lệ Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường" lần thứ IV năm học 2018 - 2019

Thông báo đề nghị các tỉnh bổ sung số lượng tham gia Vòng Chung kết cuộc thi Giao thông học đường lần IV

16/05/2019 17:42:24
Thông báo đề nghị các tỉnh bổ sung số lượng tham gia Vòng Chung kết cuộc thi Giao thông học đường lần IV năm học 2018 - 2019

Quyết định v/v trao giải cấp tỉnh/TP Cuộc thi Giao thông học đường năm học 2018 - 2019

28/05/2019 15:22:54
Quyết định v/v trao giải cấp tỉnh/TP Cuộc thi Giao thông học đường năm học 2018 - 2019

Quyết định v/v trao giải tuần 1, 2, 3, 4 Cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018 - 2019

28/05/2019 14:55:21
Quyết định v/v trao giải tuần 1, 2, 3, 4 Cuộc thi Giao thông học đường năm học 2018 - 2019

Danh sách thí sinh dự thi vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018 - 2019

13/05/2019 13:45:25
Danh sách thí sinh dự thi vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018 - 2019

Công văn triệu tập, lịch trình dự thi vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018 - 2019

06/05/2019 09:36:44
Công văn triệu tập, lịch trình dự thi vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO V/V XÁC MINH THÔNG TIN TRAO GIẢI VÒNG TỈNH/TP

02/05/2019 17:14:49
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, khẩn trương tiến hành xác minh thông tin các thí sinh của địa phương theo mẫu và danh sách đính kèm dưới đây, gửi về email Ban tổ chức cuộc thi:  gthd@egroup.vn  trước ngày 10/5/2019.

Thông báo danh sách thí sinh vòng thi cấp tỉnh/tp

04/04/2019 10:11:22
Danh sách thí sinh vòng thi cấp tỉnh. Các trường trong quá trình kiểm tra thông tin thí sinh, nếu có bất cứ thay đổi gì liên hệ với BTC trước ngày 13/04/2019 qua đường dây nóng 1900.636.228 hoặc 1900.636.444
HOTLINE: 1900.636.444 - 1900.636.228