Top thí sinh đã thi

# Thành phố Quận/huyện Trường Đã thi
Thanh Hóa Hà Trung THPT Hà Trung 1
Hà Giang Đồng Văn THCS Phó Bảng 1
Vĩnh Phúc Lập Thạch THPT Trần Nguyên Hãn 1
4 Bắc Kạn Bạch Thông PTCS Đôn Phong 1
5 Đắk Lắk Cư Kuin THPT Việt Đức 1
6 Cần Thơ Cờ Đỏ THCS Thạnh Phú 1 1
7 Cần Thơ Cờ Đỏ THCS Thạnh Phú 2 1
8 Thái Bình Thái Thụy THCS Thái Thuần 1
9 Bình Định Hoài ân THCS Ân Hảo 1
10 Bình Thuận Đức Linh THPT Quang Trung 1
11 Cà Mau Năm Căn THPT Phan Ngọc Hiển 1
12 Nghệ An Đô Lương THPT Đô Lương 4 1
13 Nghệ An Thanh Chương THPT Nguyễn Cảnh Chân 1
HOTLINE: 1900636444