180/UBATGTQG - Thông báo triệu tập học sinh tham dự vòng thi cấp toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường"

180/UBATGTQG - Thông báo triệu tập học sinh tham dự vòng thi cấp toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường"

Thông báo kéo dài thời gian xác minh thông tin thí sinh nhận giải thưởng cấp tỉnh/thành phố

Ban Tổ chức cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ II thông báo:

V/v: Xác minh thông tin thí sinh nhận giải thưởng cấp Tỉnh/Thành phố cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần II

Theo CV 141/UBATGTQG - Thông báo kết quả cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017.

141/UBATGTQG - Thông báo kết quả cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

141/UBATGTQG - Thông báo kết quả cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

HƯỚNG DẪN TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ

BTC cuộc thi Giao thông học đường thông báo danh sách các thí sinh lọt vào vòng thi cấp tỉnh/thành phố cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ II.
HOTLINE: 1900636444