V/v: Xác minh thông tin thí sinh nhận giải thưởng cấp Tỉnh/Thành phố cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần II

Theo CV 141/UBATGTQG - Thông báo kết quả cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017.

141/UBATGTQG - Thông báo kết quả cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

141/UBATGTQG - Thông báo kết quả cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

HƯỚNG DẪN TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ

BTC cuộc thi Giao thông học đường thông báo danh sách các thí sinh lọt vào vòng thi cấp tỉnh/thành phố cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ II.

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA VÒNG THI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ

BTC cuộc thi Giao thông học đường công bố danh sách thí sinh tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố.

LỊCH THI VÒNG TỈNH/THÀNH PHỐ CUỘC THI GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG LẦN II

BTC Cuộc thi Giao thông học đường công bố lịch thi vòng Tỉnh/Thành phố cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ II.