Họp báo Cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017 – 2018

Vào chiều ngày 15/12, tại Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra chương trình họp báo Cuộc thi "Giao thông học đường" (GTHĐ) lần thứ III, năm học 2017 - 2018 do Ủy ban An...

QĐ 184-UBATGTQG V/v trao giải thưởng cấp tỉnh và tập thể cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

QĐ 184-UBATGTQG V/v trao giải thưởng cấp tỉnh và tập thể cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

Trực tiếp vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Trực tiếp vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Họp báo Cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016 – 2017

Vào sáng nay (7/11), tại Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra chương trình họp báo Cuộc thi "Giao thông học đường" (GTHĐ) năm học 2016 - 2017 do Ủy ban An toàn Giao thông...

Phát động cuộc thi "Giao thông học đường" toàn quốc lần thứ II

(Thiếu Niên) - Hôm nay, ngày 7/11/2016, cuộc thi "Giao thông học đường" toàn quốc lần thứ II năm học 2016 – 2017 đã được phát động tại Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ...