Thông tin phản hồi từ BTC về đề nghị của một số đơn vị

10:29 07/02/2018 8084 0

Thông tin phản hồi từ BTC về đề nghị của một số đơn vị

Sau 4 tuần triển khai cuộc thi Giao thông học đường năm học 2017-2018, đã có hơn 655.000 học sinh THCS và THPT trên toàn quốc tham gia. Cùng với đó BTC đã nhận được nhiều phản hồi, đóng góp tích cực từ phía nhà trường cũng như các bạn thí sinh tham gia cuộc thi.

Trong đó, một số nhà trường phản ánh do nhận được công văn muộn dẫn tới việc học sinh không đủ điều kiện tham dự vòng thi cấp tỉnh/thành phố. (Theo Thể lệ, thí sinh dự thi ít nhất 3 tuần vòng thi cấp trường để được tham dự vòng thi cấp thành phố). Về việc này BTC xin được trả lời như sau: Ngày 28 tháng 11 năm 2017, thể lệ cuộc thi đã được ban hành và thông qua bởi Hội đồng BTC gồm Uỷ Ban ATGTQG, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục ĐBVN, Cục Cảnh sát Giao thông, Tập đoàn Giáo dục Egroup. Mọi hoạt động triển khai cuộc thi cần tuân thủ nghiêm túc thể lệ này và sẽ không thể có điều chỉnh, thay đổi bởi những lý do trên . Do vậy, đề nghị các đơn vị chủ động triển khai cuộc thi đến các em học sinh, đồng hành cùng cuộc thi trong những chặng đường tiếp theo.

Một lần nữa, BTC xin thông báo: cuộc thi vẫn diễn ra theo Thể lệ ban hành kèm theo Quyểt định số 497/QĐ-UBANGTQG ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban ATGTQG. (Chi tiết xem tại: http://giaothonghocduong.com.vn/the-le-cuoc-thi-giao-thong-hoc-duong-mua-iii-nam-hoc-2017-2018-218.html)

---------

BTC xin trân trọng cảm ơn ./.

HOTLINE: 1900636444