Thông báo v/v xác minh thông tin thí sinh tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố

16:00 04/04/2018 1783 0

Thông báo v/v xác minh thông tin thí sinh tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố

Hiện tại, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố cuộc thi Giao thông học đường lần thứ III, năm học 2017 – 2018 đã được cập nhật hoàn thiện và đăng tải trên website (tại đây: http://giaothonghocduong.com.vn/danh-sach-thi-sinh-du-thi-vong-thi-cap-tinh-thanh-pho-2018-268.html). Đề nghị các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường khẩn trương kiểm tra, xác minh lại thông tin thí sinh tại đơn vị mình nằm trong danh sách.

 

Nếu có bất kỳ thông tin nào của thí sinh chưa đúng, vui lòng liên hệ về BTC cuộc thi trước ngày 6/4/2018 theo số điện thoai: 0243 555 1938 (máy lẻ 169) hoặc email: gthd@egroup.vn.

 

Lưu ý: các đơn vị chỉnh sửa thông tin liên hệ về BTC sau ngày 6/4/2018 sẽ không được chấp nhận. Các thí sinh đăng ký sai bất kỳ thông tin nào so với thông tin thực tế trên giấy khai sinh đều không được công nhận kết quả và không thể thi tiếp vào các vòng trong.

HOTLINE: 1900636444