Thông báo kéo dài thời gian xác minh thông tin thí sinh nhận giải thưởng cấp tỉnh/thành phố

13:14 04/05/2017 812 0

Ban Tổ chức cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ II thông báo:

Kéo dài thời gian xác minh thông tin thí sinh nhận giải thưởng vòng thi cấp tỉnh/thành phố cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ II đến hết 24h ngày 07/05/2017. Đề nghị các đơn vị cơ sở nhanh chóng chuyển xác minh thí sinh về cho Ban Tổ chức theo 02 bước.

Bước 1: Gửi giấy xác minh bản scant dấu đỏ hoặc chụp lại bản xác minh dấu đỏ và gửi về địa chỉ email: gthd@egame.vn

Bước 2: Gửi bản cứng xác minh thông tin thí sinh và thông tin tài khoản nhận giải về Ban Tổ chức theo địa chỉ: Phòng Cộng đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Tầng 3, tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi bản xác minh gửi về sau thời điểm 24h ngày 07/05/2017 được tính là không hợp lệ.


                                                                                                                                                                  BAN TỔ CHỨC

HOTLINE: 1900636444