Thể lệ vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Giao thông học đường lần II năm học 2016-2017

16:38 25/05/2017 835 0

Thể lệ vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Giao thông học đường lần II năm học 2016-2017

   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG

          ------------------------

 

Thể lệ Cuộc thi Giao thông học đường Lần thứ hai

Vòng Toàn quốc - Năm học 2016 – 2017

 

I.                  Thể thức thi đấu:

Vòng chung kết cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ 2 được chia thành hai bảng: Bảng A (Khối THCS có 49 thí sinh ) và Bảng B (Khối THPT có 55 thí sinh).

1.     Vòng 1: Vòng sơ loại

Các thí sinh tham gia thi đấu bằng một bộ đề thi chung

-      Bảng A : 49 thí sinh được chia thành 03 nhóm cụ thể: nhóm 1 (16 thí sinh), nhóm 2 (16 thí sinh) và nhóm 3 (17 thí sinh).

-      Bảng B : 55 thí sinh được chia thành 03 nhóm cụ thể: nhóm 1 (18 thí sinh), nhóm 2 (18 thí sinh) và nhóm 3 (19 thí sinh).

Kết thúc vòng 1, mỗi bảng chọn ra 11 thí sinh có kết quả cao nhất để tham gia thi vòng 2.

2.     Vòng 2 : Chung kết xếp hạng:

Các thí sinh tham gia thi đấu bằng một bộ đề thi chung

-      Bảng A : 11 thí sinh thi đấu với nhau trên sân khấu để chọn ra 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 05 giải ba.

-      Bảng B : 11 thí sinh thi đấu với nhau trên sân khấu để chọn ra 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 05 giải ba.

II.               Thể lệ :

1.     Vòng 1: Vòng sơ loại.

-      Thí sinh tham gia thi tại website: Giaothonghocduong.com.vn.

-      Các thí sinh sử dụng máy tính và đường truyền Internet do Ban Tổ chức cung cấp trong suốt quá trình thi đấu.

-      Thí sinh tham gia trả lời 35 câu hỏi, thời gian tối đa cho mỗi câu hỏi là 30s (giây)

-      Nội dung câu hỏi bao gồm: Kiến thức giao thông (20 câu), kỹ năng tham gia giao thông (05 câu) và văn hóa giao thông (10 câu).

-      Số điểm khi kết thúc bài thi sẽ là căn cứ để xếp hạng. Số điểm tối đa cho một lần thi là 350 điểm. Trong trường hợp thí sinh có số điểm bằng nhau sẽ xét thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ giành chiến thắng.

2.     Vòng 2: Vòng chung kết xếp hạng.

-      Thí sinh tham gia thi tại website: Giaothonghocduong.com.vn.

-      Các thí sinh sử dụng máy tính và đường truyền Internet do Ban Tổ chức cung cấp trong suốt quá trình thi đấu.

-      Thí sinh tham gia trả lời 55 câu hỏi, thời gian tối đa cho mỗi câu hỏi là 30s (giây).

-      Nội dung câu hỏi bao gồm: Kiến thức giao thông (30 câu), kỹ năng tham gia giao thông (10 câu) và văn hóa giao thông (15 câu).

-      Số điểm khi kết thúc bài thi sẽ là căn cứ để xếp hạng. Số điểm tối đa cho một lần thi là 550 điểm. Trong trường hợp thí sinh có số điểm bằng nhau sẽ xét thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ giành chiến thắng.

 

III.           Cơ cấu giải thưởng (Áp dụng cho từng cấp học cụ thể).

            Giải cá nhân:

+ 01 Giải Đặc biệt, giải trị giá 10.000.000 đồng

+ 02 giải Nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

+ 03 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

+ 05 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

Giải thưởng tập thể

Có 20 giải tập thể đồng hạng cho 20 tập thể gồm trường, Sở Giáo dục và Đạo tạo, và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố - Mỗi giải trị giá: 2.000.000 VNĐ.

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải có trách nhiệm theo dõi và chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC và trên website: http://giaothonghocduong.com.vn

 

 

 

 

 

HOTLINE: 1900636444