Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:27:038 0
2 Tuần 2 350 01:41:019 0
3 Tuần 3 350 01:21:021 0
4 Tuần 4 350 01:03:010 0
5 Tuần 5 350 01:00:008 0
6 Tuần 6 350 01:01:015 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 340 02:43:020 0
HOTLINE: 1900636444