Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:23:993 0
2 Tuần 2 350 01:45:007 0
3 Tuần 3 350 01:17:003 0
4 Tuần 4 350 01:05:021 0
5 Tuần 5 350 00:56:011 0
6 Tuần 6 350 00:51:003 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 02:37:027 0
HOTLINE: 1900636444