Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:19:996 0
2 Tuần 2 350 01:40:022 0
3 Tuần 3 350 01:20:011 0