Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:19:996 0
2 Tuần 2 350 01:40:022 0
3 Tuần 3 350 01:20:011 0
4 Tuần 4 350 01:39:542 0
5 Tuần 5 350 00:59:020 0
6 Tuần 6 350 00:59:721 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 02:41:003 0
HOTLINE: 1900636444