Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:25:002 0
2 Tuần 2 350 01:45:043 0
3 Tuần 3 350 01:17:015 0
4 Tuần 4 350 01:06:019 0
5 Tuần 5 350 00:56:023 0
6 Tuần 6 350 00:51:018 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 02:38:995 0
HOTLINE: 1900636444