Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:25:002 0
2 Tuần 2 350 01:45:043 0
3 Tuần 3 350 01:17:015 0