Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 5 350 00:57:816 0
2 Tuần 6 150 00:30:751 0
HOTLINE: 1900636444