Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 5 350 00:58:020 0
2 Tuần 6 330 01:07:996 0
HOTLINE: 1900636444