Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 5 350 00:59:058 0
2 Tuần 6 310 00:56:698 0
HOTLINE: 1900636444