Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 5 350 01:01:049 0
2 Tuần 6 330 00:54:398 0
HOTLINE: 1900636444