Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 5 350 00:59:220 0
2 Tuần 6 350 00:54:151 0
HOTLINE: 1900636444