Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 5 350 01:00:050 0
2 Tuần 6 350 00:57:993 0
HOTLINE: 1900636444