Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 5 350 01:03:529 0
2 Tuần 6 310 01:03:906 0
HOTLINE: 1900636444