Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 90 00:20:144 0
2 Tuần 5 350 01:05:274 0
3 Tuần 6 330 01:01:106 0
HOTLINE: 1900636444