Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 350 01:03:027 0
2 Tuần 5 290 01:12:877 0
3 Tuần 6 140 00:23:698 0
HOTLINE: 1900636444