Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 350 01:05:188 0
2 Tuần 5 310 01:44:636 0
3 Tuần 6 320 00:46:455 0
HOTLINE: 1900636444