Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 300 08:55:390 0
2 Tuần 6 320 00:40:373 0
HOTLINE: 1900636444