Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 280 04:43:003 0
2 Tuần 5 320 00:54:010 0
HOTLINE: 1900636444