Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 250 04:49:449 0
2 Tuần 6 320 01:36:944 0
HOTLINE: 1900636444