Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 240 05:26:199 0
2 Tuần 4 220 05:48:911 0
3 Tuần 5 110 01:22:448 0
4 Tuần 6 130 00:20:174 0
HOTLINE: 1900636444