Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 50 01:01:231 0
2 Tuần 6 320 01:28:427 0
HOTLINE: 1900636444