Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 120 01:59:835 0
2 Tuần 6 320 01:44:266 0
HOTLINE: 1900636444