Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 290 07:23:092 0
2 Tuần 4 330 06:31:918 0
3 Tuần 5 340 06:01:272 0
4 Tuần 6 320 05:16:232 0
HOTLINE: 1900636444