Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 250 03:30:404 0
2 Tuần 6 130 01:03:354 0
HOTLINE: 1900636444