Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 250 08:10:894 0
2 Tuần 4 270 09:02:572 0
3 Tuần 5 220 09:58:824 0
4 Tuần 6 230 07:49:087 0
HOTLINE: 1900636444