Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 230 05:53:524 0
2 Tuần 4 140 05:12:771 0
HOTLINE: 1900636444