Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 220 10:31:982 0
2 Tuần 4 210 09:56:170 0
3 Tuần 5 0 01:30:000 0
4 Tuần 6 130 06:31:907 0
HOTLINE: 1900636444