Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 170 00:47:230 0
2 Tuần 4 160 00:33:901 0
3 Tuần 6 130 00:41:052 0
HOTLINE: 1900636444