Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 250 04:12:325 0
2 Tuần 4 220 08:08:321 0
3 Tuần 6 30 00:23:354 0
HOTLINE: 1900636444