Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 230 06:45:994 0
2 Tuần 5 10 01:42:574 0
3 Tuần 6 0 00:02:231 0
HOTLINE: 1900636444