Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 4 150 03:52:951 0
2 Tuần 5 140 00:42:002 0
HOTLINE: 1900636444