Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:24:213 0
2 Tuần 4 80 01:25:088 0
3 Tuần 6 60 00:13:363 0
HOTLINE: 1900636444