Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:47:810 0
2 Tuần 4 30 00:09:872 0
3 Tuần 5 310 01:17:299 0
4 Tuần 6 350 00:52:686 0
HOTLINE: 1900636444