Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:36:398 0
2 Tuần 5 20 00:22:887 0
3 Tuần 6 70 00:31:424 0
HOTLINE: 1900636444