Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:24:007 0
2 Tuần 4 340 01:30:469 0
3 Tuần 5 330 01:10:128 0
4 Tuần 6 340 00:58:142 0
HOTLINE: 1900636444