Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:44:847 0
2 Tuần 4 230 01:03:054 0
3 Tuần 6 0 00:05:848 0
HOTLINE: 1900636444