Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:37:967 0
2 Tuần 4 0 00:03:412 0
HOTLINE: 1900636444