Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:51:950 0
2 Tuần 4 170 00:46:323 0
3 Tuần 6 270 01:22:763 0
HOTLINE: 1900636444