Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:52:556 0
2 Tuần 5 310 01:24:207 0
3 Tuần 6 350 00:57:253 0
HOTLINE: 1900636444