Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:49:441 0
2 Tuần 4 0 00:02:994 0
3 Tuần 6 300 01:38:509 0
HOTLINE: 1900636444