Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 03:15:882 0
2 Tuần 4 190 00:43:182 0
3 Tuần 6 350 01:09:158 0
HOTLINE: 1900636444